1.jpg

Water hyacinth handbag

Túi bèo

Materials: 
- Water hyacinth 
- Metal frame 


Nguyên vật liệu: 
- Bèo 
- Khung sắt