3.jpg

Glass vase 
Lọ thủy tinh 

Materials: 
- Glass 
- Bamboo 


Nguyên vật liệu: 
- Thủy tinh 
- Tre