14.jpg

Horn spatula 
Thìa sừng 

Materials: 
- Buffalo horn 


Nguyên vật liệu: 
- Sừng