1.jpg

Horn spoon
Thìa dĩa sừng

Materials: 
- Buffalo horn 


Nguyên Vật Liệu: 
- Sừng trâu